giới thiệu

Công ty Dịch vụ Sonadezi phát triển cùng sứ mệnh trở thành công ty cung cấp dịch vụ cho khu công nghiệp uy tín và chất lượng hàng đầu trong khu vực. Với hơn 200 cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên sâu - giàu kinh nghiệm, Sonadezi đang tạo nên thương hiệu riêng vững mạnh trong lĩnh vực xử lý môi trường nói riêng và dịch vụ tại khu công nghiệp nói chung.

Năng lực cốt lõi

Hệ thống
quản lý hiệu quả

Chủ động
cải tiến, sáng tạo

Trách nhiệm với
cộng đồng xã hội

Hợp tác
phát triển bền vững