Tin tức

Tin tức - Sự kiện

Công bố Luật Bảo vệ môi trường, 4 luật và 1 Nghị quyết
Công bố Luật Bảo vệ môi trường, 4 luật và 1 Nghị quyết

Mới đây, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố 5 luật và 1 Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, 5 đạo luật mới gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật đầu tư công; Luật phá sản; Luật hải quan và Nghị quyết về gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay.